Chiều ngày 20/9/2019 Công ty FTSC OIL đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển thương mại xăng dầu, dầu nhờn với công ty xăng dầu Mahaxok – Lào.

Lễ ký kết là minh chứng cho mối liên hệ, hợp tác chặt chẽ và thành công giữa các bên, đã và đang đóng góp cho tương lai phát triển năng lượng. Mang lại bước đột phá về đầu tư, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm tại thị trường trong và nước ngoài của Công ty FTSC OIL cũng như mở ra hướng phát triển hơn nữa trong tương lai, mang lại nhiều giá trị trong sự phát triển nền kinh tế chung của cả nước.